kuranda secde ve ruku

Bu iki kelimenin de anlamları uydurulan ibadete uyması için
çarptırılmıştır. Secde ve rükû Kuran’da boyun eğmek, saygı göstermek,
teslim olmak, zihnen secde etme olarak kullanılmıştır. Gelenekçiler de
bunun doğru olduğunu ama insanlar ile ilgili ayetlerin fiziksel bir
secde veya rüku olduğunu söylüyorlar! Kuran’da secde ve rükûnun
fiziksel olduğuna dair hiçbir delil mevcut değildir.

س جد : mütevazı, itaatkar; duyup itaat etmek; yere doğru eğilmek;
kafayı alçaltmak; methetmek; saygı göstermek

Aşagıdaki ayette geçen secde Muhammed Esad ve Edip Yüksel tarafından
tevazü,alçakgönullük olarak çevirilmiş inceleyelim:

Edip Yüksel 4:154 Kendilerinden söz alırken Sina Dağını üzerlerine
yükselttik. Onlara, “Kapıdan alçak gönüllü olarak girin,” dedik.
Onlara, “Cumartesi yasağını çiğnemeyin,” dedik; onlardan sağlam bir
söz aldık.

Muhammed Esed 4:154 ve Sina Dağını verdikleri sözün delili olarak
üzerlerinde yükseltmiştik. Onlara “kapıdan tevazu içinde girin” demiş
ve “Sebt Kanununu ihlal etmeyin!” diye uyarmıştık ve kendilerinden
sağlam bir taahhüt almıştık.

Transliterasyon 4:154 Ve rafa’na fevkahümüt tura bi mısakıhim ve kulna
lehümüdhulül babe sücedev ve kulna lehüm la ta’du fis sebti ve ehazna
minhüm mısakan ğalıza

Diğer ayetlere bakalım:

55:03-07 İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Güneş ve Ay BİR
HESABA GÖRE (HAREKET ETMEKTE) DİR. BİTKİLER VE AĞAÇLAR SECDE EDERLER.
Göğü Allah yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu.

22:18 GÖRMEZ MİSİN Kİ, GÖKLERDE OLANLAR VE YERDE OLANLAR, GÜNEŞ, AY,
YILDIZLAR, DAĞLAR, AĞAÇLAR, HAYVANLAR VE İNSANLARIN BİRÇOĞU ALLAH’A
SECDE EDİYOR; birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor
ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz
Allah dilediğini yapar.

“Görmez misin” sözü göklerde ve yerde olanların secdelerinin görünür
olduğu vurgulamaktadır. Eğer insanların secdesi fizikselse mantık
olarak diğerlerinin de secde ettiğini görüyor olmamız gerekirdi. Peki
neden Güneş’in veya Ay’ın secde ettiğini göremiyoruz? Gözlerimizde mi
sorun var? Cevap basit; bu ayetler Allah’ın yarattığı her şeyin O’nun
iradesine teslim olduğundan, O’na saygı gösterdiğinden
bahsetmektedirler.

16:48-50 Allah’ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? ONUN
GÖLGELERİ, küçülerek ve Allah’a SECDE EDEREK sağa sola döner. GÖKLERDE
BULUNANLAR, YERDEKİ CANLILAR VE BÜTÜN MELEKLER, BÜYÜKLÜK TASLAMADAN
ALLAH’A SECDE EDERLER. ONLAR, ÜSTLERİNDEKİ RABLERİNDEN KORKARLAR VE
KENDİLERİNE NE EMROLUNURSA ONU YAPARLAR

SECDE YANİ İTAAT AYETE GÖRE SAĞA SOLA DÖNEREK OLUYOR YERE KAPANARAK
DEĞİL, KUSURSUZ BİR DUZEN İÇERSINDE GUNEŞ VE DUNYANIN HAREKETIYLE
OLUYOR.PAGAN DINI GUNEŞ VE AYA BAZI KUTSALLIKLAR YAKIŞTIRIRDI,ALLAHIN
GUNEŞ VE AYIN KENDISINE ITAAT ETTIĞINE ILİŞKİN ÖRNEK VERMESI ÇOK
NORMALDIR..

Melekler Allah’a fiziksel olarak secde etmiyorlar, ayetten de
anlaşılabileceği gibi emirlerine uyarak teslim oluyorlar. Aynı şey
nesnelerin gölgeleri için de geçerli.

84:21 Böyleyken onlar acaba neden imana gelmezler? Onlar kendilerine
KURAN OKUNUNCA SECDE DE ETMEZLER. AKSİNE, KÂFİRLER YALANLIYORLAR.

Kuran her okunduğunda karşıdaki kişinin secde etmesi amacıyla mı
inmiştir? Ayette “secde etmek” (saygı göstermek) yalanlamanın zıttına
konmuş.

32:15 Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, BUNLARLA
KENDİLERİNE ÖĞÜT VERİLDİĞİNDE, BÜYÜKLÜK TASLAMADAN SECDEYE KAPANIRLAR
ve Rablerine hamd ile şükrederler.

Örneğin bir sebepten dolayı benimle alay eden veya gülen birine
inananların birbirlerini alaya almamalarını tembihleyen ayeti (49:11)
hatırlatırsam karşımdaki kişi önümde secde mi eder yoksa Kuran’ın
ayetlerine boyun eğip saygı mı gösterir?

03:113 Hepsi bir değildir; Ehli Kitap içinde istikamet sahibi bir
toplum vardır ki, gece saatlerinde SECDEYE KAPANARAK ALLAH’IN
AYETLERİNİ OKURLAR.

Ayetten okuma eyleminin secdede iken gerçekleştiği anlaşılmaktadır,
ondan sonra değil. Secdeye kapanarak kitap okuyabilen biri var mıdır?
Hıristiyan ve Yahudiler de Müslümanlar gibi secdeye mi kapanmaktadır?

07:161 Onlara denildi ki: Şu şehire (Kudüs’te) yerleşin, ondan
(nimetlerinden) dilediğiniz gibi yeyin, “bağışlanmak istiyoruz” deyin
ve KAPIDAN SECDE EDEREK GİRİN ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik
yapanlara ileride ihsanımızı daha da artıracağız.

Yahudiler kapıdan secde ederek mi girdiler yoksa teslim olarak, boyun
eğerek mi?

12:04 Bir zamanlar Yusuf, babasına (Yakub’a) demişti ki: Babacığım BEN
RÜYAMDA ON BİR YILDIZLA, GÜNEŞ VE AY’I BANA SECDE EDERLERKEN GÖRDÜM.

Güneş ve Ay fiziksel olarak Yusuf’a secde mi etmiştir yoksa emirlerine
uyarak ona teslim mi olmuştur?

13:15 Göklerde ve yerde bulunanlarda onların gölgeleri de sabah akşam
İSTER İSTEMEZ SADECE ALLAH’A SECDE EDERLER.

Secdeyi fiziksel olarak kabul edersek istemeden olan secdeyi nasıl
açıklayabiliriz? Aynı şekilde rükûnun da bildiğimiz rükû olduğuna dair
Kuran’da hiçbir delil yoktur. Rükûnun anlamı alçak gönüllü olmak,
tevazu gösterip kendini küçültmektir. Kuran’da inanan kişilerin belli
saatlerde rükû yapması gerektiğine dair hiçbir ayet yoktur.

رك ع : eğilmek; alçakgönüllülük, tevazu; alçalmak, tevazu göstermek,
boyun eğmek.

77:47-48 O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! Onlar,
kendilerine rükû edin denildiği zaman etmezler.

03:43 Hani melekler demişlerdi: Ey Meryem! Allah seni seçti; seni
tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Ey
Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, rüku edenlerle birlikte sen
de et.

84:21 Böyleyken onlar acaba neden imana gelmezler? Onlar kendilerine
KURAN OKUNUNCA SECDE DE ETMEZLER. AKSİNE, KÂFİRLER YALANLIYORLAR.

Kuran her okunduğunda karşıdaki kişinin secde etmesi amacıyla mı
inmiştir? Ayette “secde etmek” (saygı göstermek) yalanlamanın zıttına
konmuş.

16:48-50 Allah’ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? ONUN
GÖLGELERİ, küçülerek ve Allah’a SECDE EDEREK sağa sola döner. GÖKLERDE
BULUNANLAR, YERDEKİ CANLILAR VE BÜTÜN MELEKLER, BÜYÜKLÜK TASLAMADAN
ALLAH’A SECDE EDERLER. ONLAR, ÜSTLERİNDEKİ RABLERİNDEN KORKARLAR VE
KENDİLERİNE NE EMROLUNURSA ONU YAPARLAR.

Melekler Allah’a fiziksel olarak secde etmiyorlar, ayetten de
anlaşılabileceği gibi emirlerine uyarak teslim oluyorlar. Aynı şey
nesnelerin gölgeleri için de geçerli.Güneş,dünya kusursuz bir düzen ve
itaatle Allahın emrindedir.

Peygamber geceleri Kuran okumaktadir,namaz kılmamaktadır.

73:02-04 (Ey Peygamber) gece kalk, pek azı hariç, yarısı, yahut ondan
biraz eksilt (yarısından az kalk) veya artır ve Kur’an’ı ağır ağır,
güzel güzel oku!

Allah yolunda destek ve iş sergileme gece gunduz uykudan feragat
edilerek mumınlerce yerine getirilir.Diğer ayetlerdede anlatılan
budur.

Müminler gece gündüz süreki Allah yolunda çaba sarfedip her işlerinde
Allahın rızasını aramaktadırlar,Allah yolunda mallarındanda
harcamaktadırlar.

Secde 16 Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere, vücutları
yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah
yolunda harcarlar.

Aşağıdaki ayetlerdede anlatılan budur,kıyam Allah için ayağa
kalkmak,uyanık olmak,işe tesebbus etmek,Allah rızası için
başkaldırmaktır.Mümin gece gunduz her hareketinde Allah rızası
güder,itaat ederek malından harcar,hayra ve barışa çalışır.Dikkat
edilirse yine salatı ıkame yani namaz bu ayetlerde geçmez,
kıyam(kaime) ve secdenin namazdan bağımsız fiiller olduğu açıktır.

Furkan(64) Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, kıyam(kaimey)
ederek geçirirler.

Zümer(9) Böyle birisi; gece saatlerinde secde ederek, kıyam ederek,
âhiretten korkan, Rabbinin rahmetini uman biri gibi midir? De ki: “Hiç
bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri
düşünüp ibret alır.”

SORULAR
1. 68:43. ayette inkar edenlerin dirildikleri zaman secde etmeye
çağrılıcakları ve bunu yapamayacakları belirtilir, peki secde fiziksel
değilse niye yapamıyorlar?

68:42-43 Saktan keşfolunacağı (gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya
konulup iş büyümeye başladığı) gün secdeye davet edililirler, ama
artık güçleri yetmez. Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış
bulunur. Oysa onlar, o secdeye sağ salim iken davet ediliyorlardı.

Verdiğiniz ayet daha çok secdenin fiziksel olmadığını kanıtladı çünkü
inkarcılar secde etmedikleri için değil (ki belki putlara ediyorlardı
bu bilinmez) Allah’a ve hükümlerine saygı göstermediği için tıpkı
ödevini yapmadan okula gelmiş ve öğretmeninin karşısında utanç içinde
dikilen bir çocuk gibi yere bakıp, zillet içine düşecekler.

2. 27:24. ayetteki Güneş’e ve Ay’a secde etmeyi nasıl açıklıyorsunuz?

Ayetteki secdenin fiziksel olup olmadığı “vecedtü” (buldum)
kelimesinden anlaşılmaktadır. Eğer secde fiziksel bir secde olsaydı
“buldum” değil, “gördüm” denirdi. Dahası ayette geçen “min duni” (-den
başka, -in yanında) Güneş ile birlikte Allah’a da secde edildiğini
gösteriyor. Bu da savunulacak bir izah değil.

3. Secde genelde düşmek anlamına gelen “KHarra” ile kullanılıyor, bu
secdeyi fiziksel yapmaz mı?

Secdeye düşmek bir deyimdir, bunun delili Kuran’ın tam kendisidir…

32:15 Bizim ayetlerimize o kimseler inanır ki, onlarla kendilerine
öğüt verildiğinde,

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: